Detailed information on CNT30473453


BLAST search results

BLAST vs Swiss-Prot: nothing found

BLAST vs NONCODE: nothing found

Results of reciprocal BLAST search (potential orthologs)
nothing found

Expression of CNT30473453

Peptides detected in this lncRNA

>peptide 1 (42 aa)
TPIQGSTRHGCPTHLRRHVLGVLHPQQAPKVTILPYTPEATE*

>peptide 2 (56 aa)
MIESTLNNEGTRATMAGRPTLRASIRRKAGASTIIITTRSKNKLQLFISSSTISTS*

>peptide 3 (32 aa)
MVLMIIRSSELGALEGLAELPAGGDGVVAGDGA

>peptide 4 (41 aa)
DTNPRQHTTWLPHPSEKTRTWRVTPPTSTKSHHTAIHTRSY*

Sequence

>CNT30473453
GACACCAATCCAAGGCAGCACACGACATGGTTGCCCCACCCATCTGAGAAGACACGTACTTGGCGTGTTACACCCCCAACAAGCACCAAAAGTCACCATA
CTGCCATACACACCAGAAGCTACTGAATGATCGAGAGCACGCTAAATAATGAAGGTACTAGAGCAACAATGGCTGGCCGGCCGACCTTGCGAGCTTCAAT
TCGACGCAAGGCCGGCGCGAGTACAATAATAATAACAACAAGGTCCAAAAATAAATTACAATTATTCATTTCTTCAAGTACTATTAGTACTAGCTAGGAG
CTGGATCTCCCATCTTGGCTCGTCCACTCCATAATCCACCAATCCACCAGAGAAAAGCAAAGGAAAACGTCTACTAGGCGGGTGCTAGATTAGCAGCCTC
AGCATAGCGCAAGCAAAGCCTCTCCTTCCTTCAGTATAACCGGAGAGGCTTCAATTCGTCGTCTTTCTGGATCTCTTGCACTCGTCACGCGCAAAAGGCA
AAACAAATCGATCGACAGTACCGAAATTAATTAATTATCCAATGCAGGATTAATCTGACGATGGTGTTGATGATCATCAGGAGTTCAGAACTGGGCGCCC
TCGAAGGTCTGGCCGAACTGCCAGCCGGCGGGGACGGCGTTGTTGCTGGTGACGGTGCG